Personlige kompetencer

Et levende foredrag om, hvad personlige kompetencer er og hvordan de kan udvikles til gavn for både medarbejderne og virksomheden

Foredraget "personlige kompetencer" giver dig:

 • En klar forståelse af, hvad personlige kompetencer er.
 • Forskellen på personlige og faglige kompetencer og hvorfor det er vigtigt at skelne.
 • Viden om, hvad det kan betyde at sætte de personlige kompetencer i spil for både medarbejdere og virksomheder.
 • Viden om hvilke faldgruber der er, når vi taler udvikling af personlige kompetencer.
 • Værktøjer til at få øje på personlige kompetencer hos medarbejdere og sætte dem i spil i virksomheden. 
 • Værktøjer til at udvikle personlige kompetencer hos medarbejdere.
 • En fælles forståelse og sprog på tværs i organisationen om personlige kompetencer.
 • Nogle gode grin og brugbare, nyttige erkendelser.
Hvad kendetegner foredraget?

 • Levende og varierede i kommunikationsform med genkendelige og relevante eksempler
 • Humor og klart visuelt underbyggede pointer
 • Små opgaver til tilhørende som inddrager og forankrer yderligere
 • Tankevækkende og informativt
Med mig som din oplægsholder får du:

 • 25 års erfaring fra +350 arbejdspladser – jeg kender praksis fra mange virksomheder
 • En certificeret facilitator og coach – jeg går engageret og personligt til opgaven
 • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af et foredrag

Hvorfor er personlige kompetencer særligt interessante?

De personlige kompetencer er de egenskaber, som har indflydelse på, hvordan du tackler og udfører dit arbejde i det daglige og i samarbejde med andre. Altså om du f.eks. er analytisk, selvstændig, nysgerrig, detaljeorienteret, indadvendt mv.

Det betyder at det ofte ikke er nok at trække på de faglige kompetencer for at løse en opgave på tilfredsstillende vis – det er i langt de fleste tilfælde nødvendigt at trække på de personlige kompetencer, fordi du forvalter dine faglige kompetencer med din personlighed.

Den virkelig inspirerende, engagerede og dygtige medarbejder trækker vel altid på egne personlige kompetencer. Det er med andre ord særligt interessant at få de personlige kompetencer sat i spil både set med virksomhedens briller – men vel også for den enkelte medarbejder.

Samtidigt bør der være stor indflydelse til den enkelte medarbejder i hvor høj grad de personlige kompetencer skal sættes i spil.

En sidste pointe er at der ikke er et klart skel ml. faglige og personlige kompetencer, fordi de forskellige professioner definerer, hvad der er faglige kompetencer.

”Den personlige kompetence anses for at være en forudsætning for, at den teoretiske og tekniske kompetence får praktisk værdi”

Olav Storm Jensen,mag.art. i psykologi og praktiserende psykoterapeut.

RING uforpligtende og hør hvordan foredraget kan justeres til dit behov