Personlig coaching

Personlig coaching er til dig, som gerne vil:

 • Afklare centrale udfordringer og dilemmaer i hverdagens praksis.
 • Forebygge og håndterer konflikter på jobbet.
 • Blive tydeligere på dine egne tanker og tilgang til et problem.
 • Se nye muligheder og handlemuligheder i en oplevet fastlåst situation.
 • Udvikle kompetencer på det sociale eller personlige område.
 • Have støtte til at finde og træffe den bedste beslutning for dig og din organisation.
 • Have en refleksionspause med tid til at overveje centrale og vigtige spørgsmål, som giver dig nye perspektiver og vinkler. 

Coachingsamtaler er effektive og målrettet arbejde med individuelle, arbejdsrelaterede udfordringer og ønsker.

Med mig som din konsulent får du:

 • 25 års erfaring fra +350 arbejdspladser – jeg kender praksis fra mange virksomheder
 • En certificeret facilitator og coach – jeg går engageret og personligt til opgaven
 • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af et forløb
quote-left

Min rådgivnings og software virksomhed HydroInform havde spredt sig på for mange områder, så der var behov for at udforme en strategi, hvor fokus var på kun et eller to områder. I den forbindelse havde jeg fornøjelse af Arne som coach.

Gennem samtalen kom der mere klarhed over hvad der var vigtigt både for virksomheden og mig som person. Arne lavede efterfølgende et struktureret dokument, som bestod af citater (mine egne ord) fra samtalen.

Netop dette dokument har været meget nyttigt at vende tilbage til når noget skulle besluttes. Arne har yderligere på fortrinlig vis coachet mig i forbindelse med ideer til min virksomheds hjemmeside.

quote-right
Jan Gregersen

Manager at Hydroinform, Civilingeniør, Ph.D.

Hvad er personlig coaching?

Personlig coaching er en særlig samtaleform, hvor fokus er 100% på dine mål eller udfordringer. Som medarbejder eller leder kan du stå meget alene med dilemmaer, prioriteringer, eller beslutninger du skal træffe.

En samtale med en coach, som er trænet til at være katalysator, aktiv lytter, sparringspartner og konstruktiv med- og modspiller kan være en uvurderlig hjælp og støtte.

Personlig coaching er for alle medarbejdere eller ledere, der ønsker at undersøge et problem, et dilemma, et mål eller en udfordring.

I Coachsamtalen:

 • Udforsker vi dine tolkninger, ressourcer og muligheder i forhold til det ønskede tema.
 • Får du øje på nye perspektiver på din situation ved hjælp af kloge spørgsmål, spejling af det du fortæller, og opsamling på de ting som går igen i samtalen.
 • Coaching sigter mod merforståelse hos dig, som forudsætning for at du kan handle på den bedste måde fremover.

Er der tale om organisatorisk coaching arbejder vi inden for den organisatoriske konteksts mål og rammer, og tager udgangspunkt i det arbejdsrelaterede.

Samtidigt kan alle relevante temaer berøres, men målet er at løse udfordringer eller styrke kompetencer i forhold til din arbejdsfunktion, når der er tale om organisatorisk coaching.

Du kan sætte små eller store mål som udgangspunkt for en eller flere coachingsamtaler, eller coachingen kan have en mere erkendelsesorienteret karakter.

Samtalen vil altid indeholde en ”kontrakt” hvilket betyder, at vi aftaler hvad du gerne vil have ud af samtalen inden vi går i gang. Dette får du selvfølgelig hjælp til at afklare og formulere af coachen.
quote-left

Mit dilemma bliver rammet ind tidligt i samtalen, og via nogle få spørgsmål fokuseres mod, hvad der helt basalt, er mest vigtigt for mig i min fremtidige karriere.

Jeg har en følelse af, at Arne forstår mit dilemma og anerkender hvor vigtig min karriere er for mig. Jeg oplever, at der bliver taget udgangspunkt i mit personlige dilemma uden indblanding af Arne´s personlige holdninger.

Samtalen foregik i en afslappet atmosfære på trods af, at mit dilemma, er ganske vedkommende og alvorligt for mig. Jeg vil klart anbefale Arne til andre!

quote-right
Lars Baadsgaad

Testøkonom i Forbrugerrådet Tænk

RING uforpligtende og hør om personlig coaching er noget for dig