Kollegial supervision

Når kollegial supervision lykkedes, øger det medarbejdernes faglighed og kvaliteten af deres arbejde, reducerer sygefravær og styrker det kollegiale fællesskab og skaber et øget engagement hos den enkelte.

Kollegial supervision giver dig:

 • En klar og tydelig ramme for, hvordan du taler sammen med en kollega om problemstillinger, så I lettere kan udfolde problemet, før I går i ”løsningsmode”.
 • En refleksionspause med tid til at overveje vigtige spørgsmål sammen med en kollega, der har erfaringer med lignende problemstillinger.
 • Nye måder at gå til de opgaver du finder vanskelige og svære at løse.
 • En øget oplevelse af at være kompetent og styrkelse af selvtilliden.
 • En måde at udvikle din faglighed på som samtidigt øger din forståelse af dine kollegaer.
 • En skærpet evne til at være undrende, nysgerrig, der giver mere viden og skaber udvikling.
Kollegial supervision er en systematisk samtaleform, hvor ligestillede kolleger gensidigt hjælper hinanden med faglige problemstillinger knyttet til arbejdet med kerneaktiviteten.

Gennem refleksion og spørgsmål kan den enkelte medvirke til at udvikle kompetencer hos sine kolleger – og hos sig selv.
Kollegial supervision giver teamet:

 • Et fælles værktøj til hurtigt og effektivt at hjælpe hinanden.
 • En øget motivation, større tillid, tryghed og refleksion mellem teamets medlemmer.
 • En styrkelse af relationerne i teamet og et tættere samarbejde.
 • En konkret oplevelse af at 1 + 1 kan give 3.
 • En større åbenhed og en mere lyttende tilgang til hinanden samt anerkendelse af den måde de enkelte teammedlemmer løser deres opgaver på.
Med mig som din konsulent får du:

 • 25 års erfaring fra +350 arbejdspladser – jeg kender praksis fra mange virksomheder
 • En certificeret facilitator og coach – jeg går engageret og personligt til opgaven
 • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af et forløb
“Super” giver en antydning af, at her agerer den mere kloge overfor den måske lidt mindre kloge. "Vision" har med betragtning at gøre.

Men i virkeligheden er der ikke tale om et (erfarings- eller uddannelsesbetinget) ulige forhold, men derimod om, at ligestillede kolleger samarbejder om at skabe fælles og større bevidsthed om den praksis, de hver især udøver.

Kollegial supervision er med andre ord en metode, kollegaer kan tage i anvendelse for at blive klogere på sig selv som fagfolk og deres opgaver - gennem hinanden eller med hinanden som redskaber.
Hvorfor kollegial supervision?

Som medarbejder er din hovedopgave at varetage kerneopgaven med størst mulig kvalitet, men det er naturligvis ikke altid ligetil – især ikke når du arbejder med mennesker.

Det skaber ofte et behov for hjælp til udvide dit perspektiv på dine opgaver eller de borgere eller kunder du har med at gøre. Din leder er måske ikke altid tilgængelig på grund af de mange andre opgaver din leder har på sin tallerken. Og har du desuden en leder som er knap så stærk på dit faglige felt, så er kollegial supervision et oplagt værktøj.

Når du bruger kollegial supervision, hjælper du dine kollegaer, dit team og dig selv med at reflektere, tage ansvar og finde løsninger. Det skaber løsninger med større ejerskab og er ofte med til at kvalitetssikrer de nye løsninger.

Desuden udvikler I hinandens kompetencer og træner jeres evne til refleksion, til at se muligheder og til at se tingene fra forskellige perspektiver.
Ønsker i at bruge kollegial supervision, så vær opmærksom

Supervisionsgrupperne er afgørende.
Formålet er at skabe et rum for, at medarbejderne kan tale om emner, der kan være problemfyldte og følelsesmæssigt belastende.Sørg derfor for at sammensætte grupper, hvor medarbejderne enten allerede har eller nemt kan, opbygge tillid og fortrolighed med hinanden.

Samtaletræning er nødvendigt
Når det handler om svære samtaler er der brug for, at alle deltagerne får samtaletræning og oplæring, der gør dem i stand til at indgå i de kollegiale supervisionsgrupper.Det er oplagt at lade supervisionsgrupperne træne sammen, så de fra starten kan etablere tillid til hinanden.

Skab en refleksiv og undersøgende kultur
Kollegial supervision kræver, at arbejdspladsen skaber en kultur, hvor man undersøger og udforsker andres problemer og oplevelser, frem for at gå direkte til problemløsning. Kollegaerne skal kunne stille en spørgsmål som fx ”Hvad ville du gøre anderledes, hvis …?” og ”Har du været i situationer, hvor du har tacklet lignende …?”.

RING uforpligtende og hør hvordan kollegial supervision kan hjælpe dig