Konflikthåndtering

Konflikthåndtering handler om at adskille sag og relation og om at finde holdbare løsninger på problemet og forbedre relationen. Tager vi os ikke af det bliver løsningen af sagen kort og spændingerne i relationen lever videre og kommer til udtryk i andre relationer.

Konflikthånd
Konflikthåndtering giver dig:

  • Værktøjer til at skelne mellem hvad der er uoverensstemmelsen og hvad der er spændinger.
  • Skærpet evne til at tale en vred kunde eller kollega ned, så det er muligt at drøfte konflikten.
  • Konkrete fif til at nedtone spændinger selv, når uoverensstemmelsen ikke kan fjernes men alene tydeliggøres.
  • Træning i at håndtere de typer af kollegaer eller kunder som du finder særligt vanskeligt at håndtere ved uoverensstemmelser
  • Redskaber til at udfolde hvad en konflikt handler om, så nedtrapning og evt. opløsning af konflikten kan ske.
Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og
mellem mennesker

(Center for Konfliktløsning)
Hvad er en konflikthåndtering?

Som definitionen herover siger består en konflikt at både uoverensstemmelser og spændinger.

Uoverensstemmelser
handler om indholdet af den sag, vi er uenige om. Det kan fx være opfattelsen af om der er ryddet op eller ej, om en opgave er løst tilfredsstillende eller ej.

Spændinger 
handler relationen mellem de to parter der er uenige. Den ene part er måske vred eller frustreret og taler højt – den anden er måske forvirret og undrer sig over, hvad den anden har gang i.

Begge parter har i dette tilfælde spændinger. I visse tilfælde er der alene spændinger i det ene mennesker, fordi det andet ikke ser problemet eller har opdaget det. Uanset påvirker det relationen og efterfølgende relationer.

Hvorfor konflikthåndtering?

Det kinesiske skrifttegn for krise består af to tegn – det ene betyder fare og det andet er mulighed. Konflikter indeholder samme paradoks. De kan undergrave vores relationer til hinanden, forkrampe vores følelser og dræne vores energi.

Men konflikter kan også være drivkræfter til fællesskab, udvikling og mere ærlige forhold. Det har derfor betydning, hvordan vi forstår dem, behandler dem, lever med dem.

Isoleret set er konflikter i sig selv hverken skadelige eller gavnlige. De er livets udfordringer, en uundgåelig del af det at leve, at ville noget og at ville hinanden noget. De kan ikke undgås – og de går hånd i hånd med enhver forandring eller udvikling.

Hvis man ser konflikter som et ganske almindeligt og uomgængeligt vilkår for alle mennesker, er de mindre skræmmende. Især når man ved, at man faktisk kan lære at håndtere dem mere intelligent, end man er opdraget til.

Redskaberne findes, og man kan lære dem, træne dem og gøre brug af dem, hvis man vælger det.

Hvordan træner jeg i konflikthåndtering?

Jeg træner i konflikthåndtering ved at få deltagerne til at øve de svære situationer, de kan møde i deres arbejde.Jeg iscenesætter konfliktsituationer så virkelighedsnært som muligt og inddrager deltagerne i vurdering af situationen.

Hvad kunne have været gjort anderledes, hvad mon ”kunden” eller ”kollegaen” reagerede på?Deltagerne inviteres til at deltage i iscenesættelsen. Det er naturligvis frivilligt, om man vil deltage, eller nøjes med at være tilskuer.

Det er den bedste måde at få ledere såvel som medarbejdere til at blive bedre til at håndtere konflikter på.Jeg hænger arbejdet med de spillede situationer op på enkle teoretiske oplæg og øvelser, som giver deltagerne en forståelse af problematikken.

Jeg kombinerer ofte træningen med udvalgte værktøjer, som vi træner i isolerede bidder knyttet til enkle replikker, så træningen foregår i flere stadier af forskellig sværhedsgrad.

Undervejs er jeg fokuseret på at få deltagerne til at lykkes og opnå små succeser undervejs, så motivationen og den efterfølgende implementering gøres nemmere.

RING uforpligtende og hør hvordan jeg træner i konflikthåndtering