Startup - pitchtræning

Det får du, når pitchtræner:

 • Konkret viden om, hvad en god pitch indeholder svar på
 • Skærpet dit fokus på, hvad der er relevant eller vigtigt for kunden, samarbejdspartneren eller investoren at få svar på i din pitch
 • Sorteret i dine historier og erfaringer, så du ved, hvilke der er vigtigst at fortælle
 • Valgt de bedste eksempler og billeder eller metaforer, som hurtigt skaber forståelse hos dine modtagere
 • En naturlig struktur på din pitch, som fanger og fastholder modtagernes lydhørhed
 • Forstærket dit eget og teamets fokus på, hvad det helt præcist er I arbejder mod

Arne was great in helping us as a startup prepare for an important pitch. We had 2 sessions of 2 hours, where we were able to shape and practice the pitch. This valuable time led us to be selected to join the Inno Founder program!

Sofia Popov

Microbiome Science & Entrepreneurship | Founder at GUTXY

Med mig som din konsulent får du:

 • 25 års erfaring fra +350 arbejdspladser – jeg kender praksis fra mange virksomheder
 • En certificeret facilitator og coach – jeg går engageret og personligt til opgaven
 • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af et forløb
Hvad indeholder den gode pitch?

Den gode og effektive pitch bygger jeg op ud fra tre grundteser:

 1. Andre har brug for at kende formålet og meningen med din idé, for at blive interesseret i den!
 2. Andre har brug for forstå, hvad din ide går ud på, for at beslutte om de vil arbejde med den eller kan bruge den!
 3. Mennesker skaber kun relationer til andre mennesker – ikke til en idé!
Den besvarer desuden de tre grundspørgsmål HVORFOR, HVAD og HVEM:

HVORFOR:

Der er to hovedveje, du skal gå ad, for at besvare spørgsmålet hvorfor. Den første er at tydeligegøre problemet, som din idé (produkt eller ydelse) løser, så andre kan se meningen med det.

Vi er som mennesker generelt fokuseret på at finde løsninger, så når vi hører om et problem, så leder vi uvilkårligt efter løsningen. Så når du præsentere et problem for andre, så betyder det, at du vækker deres interesse – og at de lige må høre, hvordan du løser problemet – den bedste position du kan have din modtager i.
GUIDE til at bygge din pitch.
- Brug disse spørgsmål til inspiration:
HVORFOR?
 • Hvorfor denne idé? Hvilket problem løser idéen?
 • Hvad er din personlige historie bag valget at netop den idé?
 • Hvordan forklarer du problemet til en person, som har en anden faglighed end din?
HVAD?
 • Hvad er idéen og hvordan løser idéen problemet?
 • Hvilke 3 unikke kvaliteter har din idé?
 • Hvilken metafor eller billede illustrerer idéen?
 • Hvordan forklarer du ideen til en person, som har en anden faglighed end din?
HVEM?
 • Hvem forestiller du dig, har brug for din idé?
 • Hvad karakteriserer dig, som står bag idéen?
 • Hvad ønsker du, at der sker for dine kunder om 3 år, som følge af din idés store succes?
 • Hvordan illustrerer du denne vision på en enkel måde?

Den anden hovedvej til at besvarer hvorfor, er at fortælle, hvorfor du har valgt at arbejde med netop denne idé og ikke en hvilken som helst anden. I din personlige historie og baggrund for dette valg er der næsten altid en særdeles relevant og spændende historie.

Du finder den måske selv lidt banal og ligegyldig, men for os andre er den særdeles vigtig at få med, fordi den øger vores interesse for idéen og øger samtidigt din troværdighed.

Desuden forbinder historen dig med dit eget engagement, hvilket er særligt vigtigt når du pitcher.Når du er i kontakt med eget engagement bliver du uvilkårligt mere levende i din gestik, mimik, betoning og dermed hele kommunikation. Engagement har desuden en stærk tendens til at smitte andre – de bliver også nemmere begejstret for din idé.

HVAD:

For dig som har arbejdet længe med en idé er den indlysende og måske ligetil, men for andre som hører om den første gang og måske har en helt anden faglighed end din, så kan det være en stor opgave at forklare, hvad ideen går ud på, på kort tid.

Opgaven er på kort tid at forklare idéen så konkret som muligt. Greb som ofte hjælper til at skabe forståelse hos andre, er velvalgte eksempler, billeder eller metaforer. Du skal fokusere ind og nøjes, så vi kan se idéen tydeligt, som var den under lup.

Undgå at gå i tekniske forklaringer og bruge fagbegreber, som hører til dit fag og brug i stedet dagligdags ord og beskrive kort, hvad idéen går ud på.

Pitchen gik godt og vi har lært sindssygt meget af hele processen. Især gennem alle dine spørgsmål til os, som rigtig har fået os til at tænke over og føle efter, hvad det nøjagtigt er vi brænder for.

Anne Lund Nielsen 

Eco Supervisor, Jordnær Film

HVEM:

Sidste del af din pitch skal besvarer hvem – spørgsmålet er delt i to – dels hvem er modtageren af din idé og hvem er du.

Andre har brug for at vide, hvem der står det problem du har skitseret i første del af din pitch og som har brug for din idé. Her kan forskellige scenarier eller cases ofte være en hjælp til at skabe forståelsen.

Andre har også brug for at kende lidt til dig og din baggrund for at tro på at du kan løse problemet sammen med andre ved hjælpe af din idé.

STRUKTUR og VÆGTNING af de forskellige elementer:

Tre vigtige parametre som spiller ind, når det gælder din struktur af din pitch og din vægtning af de forskellige elementer, som skitseret ovenfor.

Hvor langt er du med idéen – er du relativt nystartet, så er det formodentlig vigtigt at få flere nuancer og perspektiver på din idé og blive klogere på den, så at få andre engageret og måske inddraget som samarbejdspartnere kan være dit hovedfokus. I så fald er HVEM en tand mere vigtigt.

Hvad er din baggrund for at have valgt netop denne idé – placeringen af denne bid i din pitch passer måske bedre ind et andet sted end i den første del.

Hvad er dit formål med pitchen? Ønsker du at få en investor – er det kunder eller er det samarbejdspartnere – det er afgørende at du gør dig det klart, før du bygger din pitch.

RING uforpligtende og hør hvordan jeg kan hjælpe dig med din pitch