Arbejdsform

Der er tre kendetegn ved min måde at arbejde på:

Skræddersyer altid forløb og workshops

Høj deltageraktivitet

Transfer og implementering


Skræddersyer altid

Jeg går efter det der skaber mest mening for dig og bruger mine indgroede coachende tilgang, for at afklare baggrund, kontekst og målet med et forløb eller en workshop, så den skaber mest mulig mening for jer der er involveret.

Høj deltageraktivitet

I erkendelse af at det er den der arbejder, som løber med kompetencerne er mine forløb eller workshops altid præget at stor deltageraktivitet i form af erfaringsudveksling eller drøftelser i mindre grupper, øvelser og opgaver individuelt og i grupper samt arbejde med cases - gerne iscenesatte med hjælp af deltagerne eller hyrede skuespillere.

Desuden stortrives jeg i aktive engagerede fællesskaber, så når jeg får skabt dette oplever jeg den største arbejdsglæde.

Transfer og implementering
I mit arbejde fokuserer jeg vedvarende på at skabe transfer ved hjælp af før- og efteropgaver, samt ved helt fra starten af at afklare, hvad der helt præcist er målet på adfærdsniveau, så det er tydeligt, hvad vi går efter. 

RING uforpligtende og hør mere om hvordan jeg arbejder