Facilitering

Jeg faciliterer workshops for teams, personalegrupper og større konferencer, samt træner gerne andre i at facilitere.

Hvad er særligt kendetegnede, når du vælger mig facilitator?

I alle faserne herunder trækker jeg på min solide erfaring og stærke kompetencer som facilitator og coach, der er bygget op på mit fundament: En IAF certificering som facilitator og en EMCC certificering som coach.

Planlægningsfasen:

Når jeg planlægger et forløb med dig som leder eller jer som er styregruppe for et projekt, bruger jeg virkelig meget krudt på at afdække baggrunden og få informationer om fx centrale problematikker og mulige barriere ift. at implementere de nye ønskede ændringer. Vigtigheden af at skabe en tillidsbaseret og klar relation med jer, hvor det er jer der har svarene gennemsyrer desuden den første fase.

Udførsel:

Jeg lægger vægt på stor deltageraktivitet og varierede og dynamiske øvelser, som skaber både mening,  engagement og erkendelser hos deltagerne. Læs iøvrigt mere om min arbejdsform her.

Implementering og opfølgning:

Jeg lægger stor vægt på den fase - og sigter på denne allerede i planlægningsfasen, for at hjælpe jer med at få størst mulig værdi af workshops eller et forløb. De eksterne øjne kan af og til se andre muligheder og væsentlige faktorer end jer der sidder i suppedasen om jeg så må sige.

Med mig som din konsulent får du:

  • 25 års erfaring fra +350 arbejdspladser – jeg kender praksis fra mange virksomheder
  • En certificeret facilitator og coach – jeg går engageret og personligt til opgaven
  • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af et forløb

RING uforpligtende og få mit bud på et forløb hos dig, der matcher jeres behov og ønsker