Teamudvikling

Det højtydende team opstår ikke af sig selv - det kræver bla. klare rammer, tydelige mål, velbegrundet rollefordeling og en klar intern tillidsbaseret kommunikation. Til gengæld kan det højtydende team i den grad levere varen, så et team rummer ofte et stort potentiale, som det er værd at investere i.

Teamudvikling giver jeres team:

  • Højere effektivitet , fordi samarbejdet fungerer optimalt
  • Øget faglighed via en konstruktiv og udviklende feedbackkultur
  • Bedre udnyttelse af teamets kompetencer og ressourcer, fordi de er tydelige for hele teamet
  • Mere ro og dermed mindre stress og øget trivsel i teamet 
  • Bedre resultater og øget kvalitet i løsninger af opgaver
Med mig som din konsulent får du:

  • 25 års erfaring fra +350 arbejdspladser – jeg kender praksis fra mange virksomheder
  • En certificeret facilitator og coach – jeg går engageret og personligt til opgaven
  • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af et forløb
Hvorfor arbejde med teamudvikling?

Måske er rammerne for jeres team lidt uklare, så det fx er uklart hvilke beslutninger I selv kan tage eller hvilke opgaver I skal løse og hvilke I kan løse. I er måske også usikre på hvilke resultater I forventes at opnå og hvad I kan definere som en succes.

Det kan også være at jeres indbyrdes roller er uklare - hvem er det der varetager hvilke opgaver og hvordan opgaver bliver fordelt? Måske oplever I ind i mellem at arbejde unødigt meget med bestemte opgaver, pga. denne utydelighed.

Endelig kan det også være at stemningen i jeres team ind imellem er hård eller ubehagelig, fordi der opstår unødvendige konflikter, som I ikke ved, hvordan I skal løse eller måske hersker der simpelthen en forskellighed i, hvilken adfærd I indbyrdes kan acceptere i teamet.

Samarbejdspartnere oplever måske også at der er stor variation I, hvilken information og hvordan kommunikationen foregår afhængigt af, hvem fra teamet de har kontakt med. 

Alt sammen vigtige parametre, som kan slide på teamets medlemmer og skabe mistrivsel, ineffektivitet og demotivation.
Hvordan arbejder jeg med teamudvikling?

Mit første skridt er altid interview og spørgsmål til teamet selv, så jeg får afklaret, hvor det for alvor kniber med fælles spilleregler og klarhed om, hvilke bolde teamet har og hvordan de skal spilles.

Min tilgang og arbejd med teamet aftales og foregår i et tæt samarbejde med nærmeste leder for teamet, så graden af teamets selvbestemmelse og selvstyring af "spillet" teamet er sat i verden for at spille og hvilke mål de skal gå efter, er eller bliver tydeliggjort for alle parter.

Jeg undersøger forskelligheden og sikre at det bliver tydeligt, hvor skoen for alvor trykker i teamet, og hvilke temaer de har allermest brug for at få arbejdet med, ved hjælp af min eksterne styring og facilitering.

Dynamiske øvelser med inddragelse af kroppen og dialoger på tværs, så det bliver nemmere at tage fat i bolden uden at enkelte teammedlemmer føler sig udstillet og ramt, er et helt centralt element.

Klare tydelige opgaver, som hjælper teamet til at implementere værktøjer og aftaler selv er desuden en vigtig brik i mit arbejde.

quote-left

Jeg har oplevet mit team, gøre et stort arbejde siden vores temadag med Arne Stentoft. Det har været og er fortsat en fryd at komme ned i teamet, den positive stemning, udarbejdelse af mange statusrapporter og glæden ved at lære noget nyt. De giver udtryk for at det ikke er givtig at brokke sig, heller ikke hvis de har været for få på arbejde. De har taget et kæmpe skridt, det kan ikke kun jeg se, men andre ser det også.

quote-right
Lisbeth Overgaard

Souschef/afdelingsleder, Johannes Hages Hus


RING uforpligtende og hør hvordan jeg kan hjælpe dig og dit team