quote-left

Kurset mødte i høj grad vore forventninger til, at den meget forskellige gruppe blev gjort opmærksom på betydningen af en god kommunikation med vore kunder herunder vigtigheden af, at en dialog altid afsluttes på en for begge parter positiv måde.
Brugen af jer som skuespillere og det afsluttende fuldskala spil på færgen anser vi som meget værdifuld, idet man derved fik opbygget situationer der var tæt på den virkelige situation. Endvidere kunne vi direkte affødt af forløbet udarbejde relevante værktøjer som vil gøre kommunikationene mellem færgefarten og kunderne endnu bedre.

quote-right

Hans Borchersen

Havne- og færgechef, Lolland Kommune

quote-left

Jeg har igennem 15 år arbejdet sammen med Arne Stentoft i forbindelse med planlægning og afholdelse af temadage. Arne er rigtigt god til, ud fra mine input, at danne sig et overblik over konsulentopgaven og derudfra skabe temadage for medarbejderne. I de sidste tre år har Arne bidraget aktivt i Johannes Hages Hus´ udviklingsarbejde – et teamudviklingsforløb, hvor målet er at skabe sammenhæng mellem det teoretiske grundlag og praksis. Arne har på den baggrund et godt kendskab til virksomheden og bruger både hjerne og krop i interaktionen med medarbejderne. Og det til en meget fair pris.

quote-right
Anne Juelkert

Forstander, Johannnes Hages Hus

quote-left

Hos Mazda Motor Danmark har vi ønsket at styrke vort forhandlernetværks medarbejdere udi den svære kunst, kommunikation og konfliktløsning.
Vi er lige fra planlægningens start blevet mødt med en kæmpe entusiasme fra Joost Alexander og Arne Stentoft side, hvor grundighed har været et nøgleord.
På alle de afholdte kursusforløb har kursusholderne Joost Alexander, Arne Stentoft og skuespillere udvist stor professionalitet, engagement, troværdighed og god humor. Og det er svært ikke at lade sig rive med undervejs.
Vores kommunikationskursus er blevet afholdt som et 2-dages kursus med et opfølgningsmøde ca. 4-6 måneder senere.
Vi har i alt afholdt 14 kursusforløb - 5 for Mazda-teknikere og 9 for værkførere, kundemodtagere og reservedelspersonale. Alle med 12-15 deltagere.
Vi kan kun give Joost Alexander og Arne Stentoft de bedste anbefalinger!

quote-right
Thomas Petersen

Technical Specialist, Mazda Motor Danmark A/

quote-left

Du har bidraget med supervision i 2 år på en lidt anderledes facon, hvor vi har talt om udfordringerne i forhold til vores daglige praksis som ledelse. Det har været konstruktivt og meget brugbart med din meget ærlige og anerkendende tilgang til os som ledelse i en turbulent tid. Dine noter til os efter supervisionen har været brugbare til efter-refleksion.

quote-right
Jette Stork

Konstitueret Forstander, Lindevanghjemmets Fond

quote-left

"Dagen levede flot op til vores forventninger til formålet med dagen. Arne var god til at "spotte" gruppen undervejs og var en god "i gang sætter". Jeg synes specielt den del med at bryde ind i rollespillet og tage over var god. Der var mange læringer i det. Effekten, som vi ønskede, nemlig at begynde at føle os mere trygge ved hinanden er bestemt sket. Jeg oplever tydeligvis en mere afslappet og positiv stemning."

quote-right
Dorthe Milthers

Områdeleder, Norddjurs Kommune