Gøre God

Hvordan får I det bedste frem i andre og hinanden?

Når det gælder samspillet mellem mennesker, uanset om det er på en arbejdsplads, i et team eller til et møde, så er interaktionen mellem de tilstedeværende mennesker afgørende for produktiviteten, kvaliteten og hvilket engagement den enkelte går ud af døren med. Kunsten er helt enkelt at "Gøre God!"


Det får I med en "Gøre god" tilgang:

 • Evnen til at få det bedste frem i hinanden og få 1+1 til at give 3
 • Et værktøj til at håndtere vanskelige samarbejdsrelationer og have øje for muligheder, selvom det kan synes svært
 • En formel til samspil, som gør det sjovt, uforudsigeligt og produktivt at indgå i et samarbejde
 • En genial genvej til at hjælpe andre med at træne nye kompetencer eller i at gå andre nye veje
 • Et greb til at skabe involvering og engagement på møder eller i teams
Hvad er "Gøre god"?
- Der er tre trin i kunsten at gøre god:

SE
 • Er at A ser og forstå, hvad B siger og hvilken intension der ligger bag ved måske at få B til at uddybe og forklare, så A er sikker på, hvad B har gang i.
SIGE JA eller gå med
 • At A siger ja til intensionen og går med på denne ved at spørge ydereliger ind til B’s perspektiv, viden eller erfaringer eller tilkendegiver sin interesse og evt. tilføjer en relevant erfaring eller vidensbid.
GØRE GOD
 • Er at A nu ligger yderligere til og kvalificere det tema eller den aktivitet B satte i gang uden at ændre på temaet eller aktivitet – slet og ret gør B’s udspil god.
Udgangspunktet er improteknik, som instruktøren, dramalæreren, forfatteren Keith Johnstone skabte, da han ville træne skuespillere i at blive mere autentiske og levende på scenen.

Improteknikken kombineret med Augusto Boal's kongstanke, at gøre det enkelte menneske til aktør i eget liv, fremfor kun at se på.  Han var teaterteoretiker og ophavsmand til forumteater.
Lad mig eksemplificere - forestil dig en improscene:

En skuespiller går på scenen, for at improvisere en scene, som hun ikke kender endnu, men alene har et stikord til, som fx "den daglige opvask".

Hun tager en cigar i munden, går på scenen og råber storskrydende: "Hvad fanden laver du, Holger - der står jo stadig opvask på bordet!!?".

Hvis ikke en af medspillerne SER, hvad hendes intension er, så falder den start lynhurtigt til gulvet,  – hendes udspil kalder på et modspil nu.

Går skuespiller nr. to på scenen og siger JA ved fx at påtage sig en underdanig attitude og sige: ”Undskyld, undskyld, undskyld Gerda, jeg var i gang med at lægge tøj på plads og glemte helt opvasken – det skal ikke ske igen."

Skuespiller nr. 2 kan GØRE GOD ved fx at forsigtigt at tilføje: ”Jeg synes din cigar ligner én af de sidste af de der snydecigarer Frederik havde med til  nytårsaften, så måske skal du…”
Med mig som din konsulent får du:

 • 25 års erfaring fra +350 arbejdspladser – jeg kender praksis fra mange virksomheder
 • En certificeret facilitator og coach – jeg går engageret og personligt til opgaven
 • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af et forløb
quote-left

Arne! Du er, uden sidestykke, den mest dedikerede og inspirerende underviser jeg nogensinde har haft. Tak for din måde at være på 🙂

quote-right
Simon Aaes Østberg Pedersen
Daglig leder, Ren Cykel I/S
Hvad er min historie bag at "Gøre God"?

Jeg blev grebet af teateret på et højskoleophold og senere var jeg med til at starte en teatersportsklub, som dyrkede improteatret.

Jeg befandt mig som en fisk i vandet med improteateret fremfor i den mere traditionelle del af teateret, hvor skuespillerne bruger indøvede roller og replikker.

Jeg var i en del år både træner for teatersportsklubber og skuespiller i improteater.Samtidigt opstod der mindre opgaver, hvor jeg anvendte impro-teknikker til at træne samarbejde og samspil for forskellige faggrupper. Den del voksede støt og roligt, mens mit teaterarbejde langsomt blev mindre.

Over en årrække har jeg trænet rigtig mange ledere og medarbejdere fra mange forskellige typer virksomheder.

Impro og improteknik har med andre ord spillet en helt central rolle i min karriere og dens udvikling og har altid stået mit hjerte særligt nært og været en hjørnepæl i min tilgang til samspil og kommunikation.
Herunder uddyber jeg det første af de tre trin i Gøre God: at SE

Her giver jeg et eksempel på det 2. trin i Gøre God: at SIGE JA - GÅ MED!

I den 3. video fortæller jeg især om det 3. trin i Gøre God: GØRE GOD!

Tak til Hanne Pilegaard for hendes hjælp med at få videoerne i kassen!

RING uforpligtende og hør hvordan Gøre God kan hjælpe dig