Mødefacilitering

Møder der skaber fælles fokus, retning og fælles ejerskab har stor værdi for virksomheden og betyder meget for den enkelte medarbejders arbejdsglæde og effektivitet. At lede og facilitere et godt møde kræver kompetencer som vi ikke alle har, så få hjælp til mødefacilitering eller træning og værktøjer i faciliteringen.


Det faciliterede møde giver jer:

  • Fokus på mål og formål under mødet.
  • Input fra alle deltagere som bliver hørt og inddraget i drøftelser og eventuelle beslutninger.
  • Overblik over de tanker, holdninger og ideer som kommer frem på mødet.
  • Variation, dynamik og energi hele mødet igennem.
  • Dialoger præget af refleksion og kreativitet.
  • En agenda der overholdes – til tiden
  • Tydelige konklusioner og handleplaner, så I ved, hvem, der gør hvad hvornår - kort sagt: implementering.
Hvorfor facilitere møder?

I trækker for alvor på jeres tidsressourcer, så det er særligt vigtigt at I får brugt den fælles tid på en god og effektiv måde, når I mødes.

Det konkrete udbytte af selve mødet er naturligvis i sig selv vigtigt, men den motivation og energi I hver især tager med jer ud af mødet præges også af hvordan et mødes forløb og resultat.

Opleves et møde ufokuseret og næsten spild af tid vil det have en negativ effekt på arbejdsglæden, fokus og dermed også effektiviteten efter mødet for alle der har deltaget i mødet.

Omvendt kan det vel orkestrerede møde give fokus og retning og styrke arbejdsglæden og dermed den enkeltes arbejdsindsats.

Vigtige fælles punkter vendes ofte og bliver besluttet på møder, så det at alle kommer med input, indgår aktivt i mødet og efterfølgende føler et ejerskab for de fælles beslutninger, er naturligvis også særdeles afgørende.
Med mig som din konsulent får du:

  • 25 års erfaring fra +350 arbejdspladser – jeg kender praksis fra mange virksomheder
  • En certificeret facilitator og coach – jeg går engageret og personligt til opgaven
  • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af et forløb
quote-left

I forbindelse med arbejdet med at omsætte trivsel fra ord til handling og at give et diffust begreb mening og ejerskab, har jeg benyttet mig af Arne Stentoft. Resultatet blev en halvdagsworkshop, hvor de på bedste vis formåede at styre og hjælpe et stort MED-udvalg gennem en række øvelser, der fint balancerede mellem det personlige og det organisatoriske. Metodisk ramte de rent ift. vores ønsker og behov, og var medvirkende til, at bringe os et skridt videre i vores arbejde med tillidsdagsordenen i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning.

quote-right
Sanne Caft

Vicechef, Københavns Hovedbibliotek

RING uforpligtende og hør hvordan jeg kan hjælpe dig med at facilitere et møde